Avís legal             

 

El lloc web i el domini gironacyclecentre.com corresponen a Bike Breaks Girona Cycle Centre SL (en endavant Bike Breaks) amb CIF B55054977 i domicili a carrer Nou núm. 14, de Girona (CP 17001), adreça electrònica [email protected], inscrita al Registre Mercantil de Girona, Volum 2753, Folio 133, Full GI-49222, Inscripció 7.

 

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (en endavant els continguts), pertanyen a Bike Breaks o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. Bike Breaks presenta aquests continguts per a informar dels seus serveis i activitats. Bike Breaks autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a la pàgina d’inici del lloc web [accés a la URL de la pàgina d’inici]. Bike Breaks es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a www.gironacyclecentre.com (framing).

 

 

PROTECCIÓ DE DADES

Les dades personals que es puguin obtenir per mitjà del formulari de contacte d’aquesta pàgina o bé per la recepció de correus electrònics que sol·licitin informació, s’incorporaran a un fitxer de Bike Breaks creat per atendre les consultes i per enviar informació de les seves activitats o serveis. Bike Breaks els podrà utilitzar regularment amb aquesta finalitat fins que la persona sol·licitant d’informació decideixi donar-se de baixa del fitxer. Bike Breaks entén que queda autoritzada a efectuar aquest tractament a partir de la recepció del formulari de contacte. Per a l’exercici dels drets d’accés a les dades, rectificació, oposició al tractament i cancel·lació podrà adreçar-se a Bike Breaks en qualsevol moment i per qualsevol mitjà.

 

 

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

Tot i que Bike Breaks actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això Bike Breaks manifesta que les referències de els productes i serveis que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a Bike Breaks fins a la contractació expressa d’una comanda.

Bike Breaks es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.

Bike Breaks no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

 

 

CONDICIONS D’ÚS

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.