Covid-19 Update

 

 

ENGLISH ( trobareu la versió en Català més avall)

Dear clients,

We understand many of our clients, as are we, are watching the news for the latest turn of events as the COVID-19 virus continues to spread.
The situation here in Girona is changing rapidly and we are trying to stay ahead to be responsible to our community, to get information to our clients, to protect our staff and to follow the instructions from the authorities.
At present in Girona, Saturday March 14th, the main and important things that are happening because of the lock down right now:

  •  4 towns on full lock down
  • Schools, bars, restaurants, cinemas, theatres, libraries, museums, shopping centres are closed for 2 to 3 weeks
  •  Instructions to not let anyone into your home    
  • Instructions not to meet up in groups
  • Instructions to avoid any human contact
  • Medical services are available for emergencies only
  • Restricted public transport
  • Restricted movement

Whilst we are concerned, we believe the most prudent course of action now to follow these measures. It is with great regret therefore that we are required to close our shop for at least 2 weeks as part of the government mandated lockdown.
 
INFORMATION FOR CLIENTS CURRENTLY HERE OR BOOKED FOR THE NEXT 2 WEEKS

1) We advise clients that are already in Girona to return their bikes to us as soon as possible as from today we will be unable to open the shop to attend clients.

2) If possible, try to return home before further travel restrictions come in place. Contact your airline and make arrangements. Previsions are to close the Catalan borders from midday today.

3) If you are in an urgent situation and require our help or advice, please contact us.
 
CLIENTS WITH BOOKINGS IN THE NEXT MONTH

Currently there are travel restrictions in place but the situation changes day by day.
We are asking our clients for patience and understanding as we are faced with hundreds of requests. Please bear with us, we are a small business and we do hope normal service can be resumed soon and we will certainly do our best to accommodate everyone.

We fully appreciate your position as our clients, and are grateful for your understanding at this challenging time. 

CLIENTS WHO HAVE BOOKINGS IN THE UPCOMING MONTHS

Rest assured we are continuing with our plans and preparations for the season. It is far enough away and while we cannot predict the outcome, we are optimistic that we will continue with the season as planned in due course.

We are a small business. In order for us to survive this, we ask for your patience and understanding. We are very grateful for this.

We will of course do our best to be flexible and as the situation unfolds we will be in a better position to assist clients in achieving the best outcome.

This is an unprecedented global health crisis with profound financial repercussions. With your help and understanding we remain optimistic about the future.
 
Good luck, stay safe and I hope to see you all in Girona very soon.
 
Team Bike Breaks

Anything to do with cycling in Girona…
CATALÀ (English version above)
 
Estimats clients,
 
Entenem que molts dels nostres clients, com nosaltres mateixos, estan mirant les notícies per posar-se al dia dels canvis a mesura del virus COVID-19.

La situació aquí a Girona està canviant ràpidament i intentem mantenir-nos endavant per ser solidaris  davant la nostra comunitat, obtindre informació pels nostres clients, protegir el nostre equip i seguir les instruccions de les autoritats.

Actualment, a Girona, dissabte 14 de març, s’han produït els següents canvis principals:

• 4 poblacions tancades
• Escoles, bars, restaurants, cinemes, teatres, biblioteques, museus i centres comercials romandran tancats per un període de 2 a 3 setmanes
• Instruccions per no deixar entrar ningú a casa teva
• Instruccions per no reunir-se en grups
• Instruccions per evitar qualsevol contacte humà
• Els serveis mèdics només estan disponibles per a emergències
• Transport públic restringit
• Desplaçament restringit

Estem preocupats i  creiem que l’acció més prudent ara és seguir aquestes mesures de seguretat. Per tant, malauradament hem sentit l’obligació de tancar la nostra nostra botiga durant almenys dues setmanes segons la recomanació del govern.
 
INFORMACIÓ PER A CLIENTS AMB RESERVA ACTUAKNEBT O PER LES PROPERES DUES SETMANES

1) Aconsellem als clients que ja són a Girona que ens tornin la bicicleta el més aviat possible, ja que des d’avui no podrem obrir la botiga fins nou avís.

2) Si us trobeu en una situació d’urgència i necessiteu la nostra ajuda o consell, poseu-vos en contacte amb nosaltres.
 
CLIENTS AMB RESERVES PEL PRÒXIM MES

• Actualment hi ha restriccions de desplaçament, però la situació canvia dia a dia.

• Demanem paciència i comprensió als nostres clients ja que ens trobem davant de centenars de sol·licituds. Us demanem que tingueu paciència, som una petita empresa i esperem que el servei normal es pugui reprendre aviat i farem tot lo possible per estar per tothom.

Tenim molt en compte  la vostra posició com a clients i agraïm la vostra comprensió en aquest moment tant difícil.
 
CLIENTS QUE TENEN RESERVES EN ELS PROPERS MESOS

Seguirem treallant amb els nostres plans i preparatius per a la temporada. Encara falta temps  i tot i que no es pot preveure el resultat, som optimistes que continuarem amb la temporada tal i com estava previst.

Som una petita empresa. Per tal que puguem sobreviure, demanem la vostra paciència i comprensió. Estem molt agraïts per això.

Per descomptat, farem tot el possible per ser flexibles i, a mesura que es desenvolupi la situació, estarem en una posició millor per ajudar els clients a assolir els millors resultats.
Es tracta d’una crisi sanitària mundial sense precedents amb profundes repercussions financeres. Amb la vostra ajuda i comprensió, seguim sent optimistes sobre el futur.
 
Molta sort, estigueu segurs i esperem veure-us a la nostra botiga ben aviat.
 
L’Equip de Bike Breaks 

 

Anything to do with cycling in Girona…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.